Grants and programs

PROM Program

Program PROM

Została wznowiona kolejna tura rekrutacji do II edycji Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, sfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Celem programu jest wymiana stypendialna adresowana do doktorantów i młodej kadry akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Program umożliwia wzięcie udziału w krótkich wyjazdach zagranicznych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarach informacyjnych, podczas których przedstawimy zasady rekrutacj i odpowiemy na pytania:

18.11.2022 r. (piątek) o godz. 12:00:  https://uw-edu-pl.zoom.us/j/96920080254
23.11.2022 r. (środa) o godz. 18:00:  https://uw-edu-pl.zoom.us/j/94296365781

Webinary odbędą się na platformie Zoom. 

 

Program PROM ma na celu podnoszenie kompetencji młodej kadry naukowej UW w dziedzinie prowadzenia międzynarodowych badań. Doktoranci i doktorantki UW oraz młoda kadra naukowa UW (poniżej 40 r.ż.) otrzyma pełne finansowanie krótkiego wyjazdu do wybranego ośrodka.

Celem wyjazdu może być:

  • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub artykułu naukowego;
  • udział w szkole letniej;
  • odbycie stażu badawczego lub stażu przemysłowego;
  • udział w kursie, warsztatach, konferencji lub w innych krótkich formach kształcenia.

W I edycji Programu uczestnicy brali udział m.in. w kursie językowym w Singapurze, szkole letniej w Szanghaju oraz w stażach badawczych w Hong Kongu, Pekinie, Sapporo i Tajpej!

Wyjazdy mogą trwać 7, 14, 21 lub 30 dni. Stypendyści otrzymają zryczałtowane finansowanie kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem, zgodnie z Regulaminem NAWA dotyczącym Programu PROM. W ramach programu zostaną również pokryte rzeczywiste koszty opłat konferencyjnych, szkoleń, kursów etc. dla wybranych kandydatów. Maksymalna opłata może wynieść aż 11 000 zł.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja w trybie ciągłym przeznaczona dla doktorantów i doktorantek UW. Pytania dotyczące Programu oraz dokumenty zgłoszeniowe prosimy przesłać na adres prom@wpia.uw.edu.pl. 

Wyjazdy należy zrealizować do 31 marca 2022 r. Zachęcamy do aplikowania!

Program jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROM Program

Are you a PhD candidate or a young academic teacher? Do you want to improve your competencies? Would you like to visit Poland, a thriving European economy, strong academic centre of Central Europe, and one of the most beautiful countries in Europe? Apply now and get a scholarship for a short-term study visit, financed by the Polish National Agency for Academic Exchange.

The aim of the PROM program is to increase the internationalization of research by offering a financial support for short-term study visits in Poland. The program is addressed to PhD candidates doctoral students and young academic staff.

PhD candidates and young academic teachers will be awarded a full scholarship for a short-term study visit in Poland. The study visit can last 7, 14, 21 or 30 days, including 2 days for travel.

Candidates must be a Phd candidate or a young academic (under 40 y. o.), have an outstanding academic record and a strong development potential in his/her career. They must demonstrate English language proficiency (min. level B2).

The application period is open. Please submit your application via e-mail to: prom@wpia.uw.edu.pl.