Klucz to tajemnice handlowe

Holenderska firma SME Wuvio jest liderem na rynku substancji chemicznych przeznaczonych do zwalczania kurzu na placach budowy, w produkcji energii, górnictwie oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się materiałami sypkimi. Firma Wuvio zajmuje się unikalnymi rozwiązaniami, wymagającymi strukturalnego podejścia do własności intelektualnej. Przedstawiciel firmy Wuvio w Chinach, Rob te Braake, dzieli się swoimi doświadczeniami oraz udziela kilku praktycznych wskazówek każdemu przedsiębiorstwu pragnącemu uchronić swój portfel własności intelektualnej.

Firma Wuvio zadecydowała o przeniesieniu działalności do Chin po 11 latach aktywności w Europie. „Wiele firm działających w tej samej branży twierdzi, że mają do zaoferowania to, co my. Odbiegają jednakże od nas efektywnością, konkurencyjną ceną lub dbałością o środowisko. Zapewnia nam to wielką przewagę w Chinach” – stwierdza z pewnością Rob. „Rozpoczęliśmy poprzez ustanowienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Hong Kongu w 2011 roku, a następnie rozszerzyliśmy działalność na teren kontynentalnych Chin w roku 2013.”

Firma Wuvio uważnie opracowała chiński znak towarowy, który następnie został tam zarejestrowany. Jednakże, według Roba, najważniejszym elementem strategii firmy odnośnie własności intelektualnej są jej tajemnice handlowe: „Nie mamy żadnych patentów zarejestrowanych w Europie lub Chinach, ponieważ nie chcemy, aby nasze związki chemiczne stały się po 20 latach publicznie dostępne. Nie chcemy także polegać na zabezpieczeniu prawnym, ponieważ jako MŚP zwyczajnie nie dysponujemy wystarczającymi środkami, aby ścigać naruszenia praw własności. Kluczowa jest zatem dla nas prewencja.”

„W chwili obecnej importujemy produkty z Holandii, ale nawet gdy produkcja zostanie przeniesiona do Chin, produkcja komponentów szczególnie ważnych odbywać się będzie nadal w Holandii. Są one kluczowe dla naszych produktów”, kontynuuje Rob. „Sprawdziliśmy, czy formuła naszych roztworów może zostać odkryta za pomocą odwrotnej inżynierii, ale wielokrotne próby okazały się nieskuteczne. W związku z tym jestem pewien, że nasze związki są w ten sposób wystarczająco dobrze chronione”.

W ramach ostatniej porady Rob zaleca, aby współpracować z wykwalifikowanym prawnikiem, który zna chiński system własności intelektualnej oraz uprzedza, że prowadzenie działalności w Chinach wymaga cierpliwości: „Zaznajomienie się z chińskim światem biznesu oraz różnicami kulturowymi, a także przywyknięcie do odległości między główną siedzibą w Europie a biurem w Chinach może okazać się z początku trudne. W miarę upływu czasu można się jednak do tego przyzwyczaić. Trzeba być pewnym siebie i odnaleźć właściwych ludzi do współpracy”.

Wnioski:

  • Należy ocenić, czy wynalazki oraz technologia będą lepiej chronione przez tajemnicę handlową, czy jako zarejestrowany patent.
  • Nie powinno się ujawniać żadnych ważnych informacji, o ile nie jest to absolutnie konieczne.
  • Istotne jest budowanie silnych sieci zaufanych partnerów biznesowych i pracowników, a także nakazanie im podpisania dobrze skonstruowanych umów, w tym o zachowaniu poufności oraz o zakazie konkurencji.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z:

The China IP SME Helpdesk Team

The China IP SME Helpdesk supports small and medium sized enterprises (SMEs) from European Union (EU) member states to protect and enforce their Intellectual Property Rights (IPR) in or relating to China, Hong Kong, Macao and Taiwan, through the provision of free information and services. The Helpdesk provides jargon-free, first-line, confidential advice on intellectual property and related issues, along with training events, materials and online resources. Individual SMEs and SME intermediaries can submit their IPR queries via email (question@china-iprhelpdesk.eu) and gain access to a panel of experts, in order to receive free and confidential first-line advice within 3 working days.

The China IP SME Helpdesk is an initiative by the European Union

To learn more about the China IP SME Helpdesk and any aspect of intellectual property rights in China, please visit our online portal at http://www.ipr-hub.eu/.