January 8, 2020

Day

Rozpoczęła się druga tura rekrutacji w ramach II edycji Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, sfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Celem programu jest wymiana stypendialna adresowana do doktorantów i młodej kadry akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Program umożliwia wzięcie udziału w krótkich wyjazdach zagranicznych. W I edycji Programu uczestnicy brali udział m.in. w kursie językowym...
Read More